Oferta

Firma GC–PROJEKT realizuje pełną dokumentację budowlaną i wykonawczą dla inwestycji:

  • Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne
  • Budynki usługowe – handlowe, biurowe, użyteczności publicznej
  • Budynki przemysłowe produkcyjne i magazynowe
  • Zjazdy indywidualne i publiczne
  • Drogi, place i parkingi
  • Place zabaw i tereny rekreacji
  • Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków

Prowadzimy fachowe doradztwo inwestycyjne.

Współpracujemy z geodetami i projektantami branż (architektura, konstrukcja, instalacje) niezbędnych do wykonania kompletnego projektu.

W trakcie realizacji inwestycji zapewniamy nadzór autorski.

Oferujemy pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.